POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ A WYBRANE ELEMENTY SKŁADU CIAŁA UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETU III WIEKU

Autor

  • Danuta Nowosielska–Swadźba Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  • Danuta Zwolińska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  • Marcin Kunicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Słowa kluczowe:

osoby w podeszłym wieku, sprawność fizyczna, masa mięśni szkieletowych (SM), indeks masy mięśni szkieletowych (SMI), sarkopenia

Abstrakt

Cel pracy: Ocena sprawności fizycznej uczestników Uniwersytetu III Wieku w Raciborzu na podstawie wybranych prób Senior Fitness Test. Osoby badane i metody badań: Do badań rekrutowano 15 uczestników, w tym 11 kobiet oraz 4 mężczyzn studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. U uczestników dokonano oceny poziomu sprawności fizycznej za pomocą wybranych prób z testu Fullerton oraz proponowano ocenę składu ciała. Średni wiek badanych uczestników to 69 lat, najmłodszy uczestnik miał 63 lata, najstarszy 79 lat.
Wyniki:
1. Wśród badanych osób były osoby z cechami sarkopenii.
2. Nie wykazano zależności pomiędzy sarkopenią a wydolnością fizyczną.
3. Brak związku pomiędzy SM (masa mięśni szkieletowych) i SMI (index masy mięśni szkieletowych), a wytrzymałością oraz siłą kończyn dolnych, może sugerować, że czynniki inne niż masa mięśni szkieletowych mogą być związane ze spadkiem sprawności fizycznej u badanych osób w podeszłym wieku.

Opublikowane

2020-08-17