POST-MARKETING – ZARZĄDZANIE NOWATORSKIMI KONCEPCJAMI EDUKACJI MARKETINGOWEJ

Autor

  • Janusz Dworak Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Słowa kluczowe:

proces dydaktyczny, utylizacja, recykling, teoria ugruntowana, informacja

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano pojęcie – marketing fraktalny, jako zbiór typowych, schematycznych i powtarzalnych działań rynkowych firm, w zakresie: ustalania cen, promocji, cech oraz dystrybucji produktu. Wiedza ta jak mantra powtarzana jest studentom w przeciągu ostatnich lat, bez względu na zachodzące w otoczeniu firmy zmiany społeczne, gospodarcze, polityczne i ekologiczne. Jednak kolejne pokolenie nie oczekuje od producentów zaskakujących reklam umieszczanych w programach telewizyjnych i audycjach radiowych, lecz wiarygodnych i rzetelnych informacji o produktach. Z tego względu nową formę marketingu nazwano, post-marketingiem i zaproponowano umieszczenie go na liście przedmiotów obowiązkowych w procesach edukacyjnych na wydziałach zarządzania. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania teorii ugruntowanej, celem opracowania sposobów zwiększania skuteczności działań marketingowych a przedstawiony zakres badań można implementować do innych dziedzin, gdzie poszukuje się nieszablonowych sposobów przetwarzania danych z różnych dziedzin w informację przydatną menedżerom w podejmowaniu trafnych decyzji. Taka bowiem wiedza może przyczynić się także do podnoszenia atrakcyjności studiowania na wydziałach zarządzania w poszczególnych uczelniach.

Opublikowane

2020-08-17