METODY BADANIA STRESU I WYPALENIA ZAWODOWEGO NA PRZYKŁADZIE GRUPY POLICJANTEK I PIELĘGNIAREK

Autor

  • Anna Amiłowska-Czaja Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Henryk A. Kretek Politechnika Śląska w Gliwicach

Słowa kluczowe:

stres, stres organizacyjny, wypalenie zawodowe

Abstrakt

Celem głównym przeprowadzonych badań było porównanie konsekwencji stresu zawodowego, oraz wypalenia zawodowego w grupie zawodowejpielęgniarek i policjantek. Obie grupy łączy miejsce zamieszkania. Praca składa się z kilku części. Na początku wyjaśniono istotę pojęcia „stres” i „wypalenie zawodowe”, wskazano na istotę problemu oraz określono przedmiot i metodę badania. Następnie przedstawiono podstawowe informacje o kwestionariuszach: OSI i MBI, które zastosowano w badaniu. W części metodologicznej przedstawiony został opis grupy badawczej oraz wyniki badań. Natomiast w ostatniej części omówiono wyniki badań oraz tezy i kwestie, które pojawiły się w trakcie badania. Na zakończenie zaprezentowano ogólne refleksje dotyczące zjawiska społecznego, jakim jest stres zawodowy i wypalenie zawodowe oraz jaki ma wpływ na środowiska pielęgniarek i policjantek.

Opublikowane

2020-08-17