KOMORNIK SĄDOWY – POMIĘDZY URZĘDNIKIEM A PRZEDSIĘBIORCĄ

Autor

  • Michał Boczek SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Słowa kluczowe:

komornik, urzędnik, przedsiębiorca

Abstrakt

Na temat komorników sądowych pisze się i mówi niewiele, jeżeli już, to przed wyborami lub przy okazji jakiejś bulwersującej sprawy. W mediach trudno znaleźć wiadomości o sukcesie komorników, te, które się pojawiają, dotyczą raczej afer z ich udziałem. Dla wielu komornik to zawód szczególnej kasty o nieustalonej przynależności. Przeciętny Polak nie jest zorientowany, czy komornik to urzędnik, funkcjonariusz publiczny, czy przedsiębiorca działający na własny rachunek. „Pytanie o to, komu jest potrzebna ta profesja i jaki winien być jej status (…)”, pojawia się rzadko lub nie pojawia się wcale. W związku z czym autor pragnie poddać pod rozwagę lub zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie: czy zawód komornika sądowego powinien należeć do kategorii zawodów urzędniczych, czy może – jak wiele innych zawodów być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Opublikowane

2020-08-17