UDZIAŁ FOTOGRAFII W PROMOCJI TURYSTYKI I REKREACJI

Autor

  • Jacek Caban Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  • Dagmara Zielińska Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Słowa kluczowe:

fotografia, promocja, rekreacja, turystyka

Abstrakt

Praca ma na celu ukazanie stopnia znaczenia fotografii w promocji turystyki oraz rekreacji oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy fotografia wpływa na wybory dokonywane przez turystów lub rekreantów. Do zgromadzenia materiału badawczego wykorzystano sondaż diagnostyczny z narzędziem badawczym w formie autorskiego formularza ankiety. Grupę ankietowanych stanowili turyści – użytkownicy internetu oraz pracownicy biur podróży. Uzyskano 273 poprawnie wypełnione ankiety. Analiza wyników badań wykazała, że fotografia jest nieodłączną częścią oferty turystycznej prezentowanej w biurze podróży, a co za tym idzie, jest elementem promocji turystyki oraz rekreacji. Dla turystów jest to istotna kwestia, gdyż dzięki zdjęciom są zainteresowani daną wycieczką lub wybranymi formami rekreacji.

Opublikowane

2020-08-17