Zespół redakcyjny

mgr Piotr Mucha -  Redaktor naczelny

dr Henryk Kretek - Sekretarz

dr arch. John Dee, prof. PWSZ w Raciborzu -  Konsultant języka angielskiego

dr Andrzej Widota, PWSZ w Raciborzu - Konsultant języka angielskiego

Kamil Szypuła  - Redaktor techniczny

dr Janusz Nowak - Korektor

Janusz Krajewski - Asystent techniczny